SPIDY 15

Brzovezujući cementni mort

SPIDY 15 je već gotovi, tiksotropni, brzovezujući cementni mort za brze sanacije armiranog betona.

 

Upotreba

  • brza sanacija betonskih elemenata, rubova na stupovima, gredama, nosačima i balkonima
  • pričvršćivanje metalnih elemenata u betonu
  • brza reprofilacija površinskih oštećenja na betonu (gnijezda zaštita čeličnih šipki, odlomljenih dijelova betona...)
  • brze intervencije s ciljem pripreme podloge za nanošenje hidroizolacije
  • brzo postavljanje okvira vrata i prozora te električnih instalacija

Prednosti

  • izvrsna tiksotropnost (nije potrebna oplata)
  • izuzetno lagan za rad i završnu obradu površine
  • visoka prionjivost na beton i čelične armaturne šipke
  • brzo vezuje čak i na vlažnim podlogama ili u vlažnim uvjetima

Galerija