FLEXOMIX 30

Mikroarmirani polimercementni mort

FLEXOMIX 30 je jednokomponentni, polimer-modificirani cementni mort koji se, zahvaljujući svom niskom modulu elastičnosti, upotrebljava za površinsku reprofilaciju betona i armiranog betona.  

Upotreba

 • površinska reprofilacija oštećenih stupova i greda
 • popravci prozorskih okana
 • popravci površinskih defekata na betonu (segragacija, stvaranje gnijezda i krhotina)
 • popravci oštećenih korodiranih armirano-betonskih konstrukcija

Prednosti

 • niski modul elastičnosti
 • optimalna stabilnost na vibracije i temperaturne promjene
 • vodonepropustan i otporan na agresivne atmosferske kemikalije
 • otporan na ciklus smrzavanja i odmrzavanja
 • optimalno tiksotropan
 • nema pukotina uslijed skupljanja
 • visoka prionjivost na beton i armaturne šipke
 • može se aplicirati od 3 do 20 mm u jednom sloju
 • dobra završna površinska obrada zahvaljujući finoj granulometriji

Galerija