FIBROMIX 40

Mikroarmirani polimercementni mort

FIBROMIX 40 je jednokomponentni, mikroarmirani polimer-modificirani mort, srednjeg modula elastičnosti i kontroliranog skupljanja koji se upotrebljava.

Upotreba

  • sanacije i ojačanja betonskih konstrukcija kao što su stupovi, grede, nosači i ploče
  • reprofiliranje betonskih konstrukcija
  • sanacije vijadukata, mostova i brana

Prednosti

  • tiksotropnost
  • povećana prionjivost na beton i armaturu
  • otporan na agresivne atmosferske kemikalije te na cikluse smrzavanja i odmrzavanja
  • može se aplicirati u slojevima do 5 cm
  • lagan za rad

Galerija