Sealtex

Jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcija

AKWABENT LT je jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcija u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 3,0 m ili u uvjetima bez hidrostatskog tlaka. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti...) ili nasutog i kompaktiranog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i plinonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem. Zajedno s trakom Waterstop RX 101, granulama bentonita u rinfuzi i bentonitnom Bentoseal pastom čini potpun sustav hidroizolacije.

Upotreba

  • Hidroizolacija i zaštita podzemnih dijelova konstrukcija izloženih djelovanju vode i u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 3,0 m

Prednosti

  • Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada
  • Minimalna priprema podloge
  • Zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na AKWABENT LTu
  • Robusnost sustava osigurava direktno polaganje armature na AKWABENT LT
  • Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
  • Jednostavna obrada kritičnih detalja
  • Neškodljiv za okoliš

Galerija