Bentogrout

Bentonitna injektirna žbuka za sanaciju hidroizolacija

BENTOGROUT je žbuka visokog sastava krutih tvari koja se sastoji od mješavine bentonita i polimera, formulirane za brtvljenje prodora vode u postojećim podzemnim konstrukcijama. BENTOGROUT se pumpa u tekućem stanju neposredno do vanjske površine konstrukcije gdje postaje kruti materijal stvarajući hidroizolacijsku membranu oko konstrukcije.

Upotreba

  • Brtvljenje prodora vode u betonu
  • Brtvljenje prodora vode u zidanim konstrukcijama
  • Brtvljenje prodora vode u temeljima od cigle i kamena

Prednosti

  • Aplicira se na vanjsku stranu objekta (zaustavlja vodu prije njenog dolaska do konstrukcije)
  • Ispunjava šupljine u susjednom tlu i premošćava manje pukotine u betonu
  • Ima svojstvo samobrtvljenja
  • Ostaje fleksibilan i zadržava pastoznost kroz vrijeme
  • Otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja
  • Neškodljiv za okoliš
  • Traje koliko i sama konstrukcija

 

Galerija