Akwalastik 5.0

Visokofleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz

AKWALASTIK 5.0 je visoko fleksibilni, dvokomponentni hidroizolacijski premaz otporan na stajaću vodu, niske i visoke temperature te na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Koristi se za hidrozolaciju kupaonica, balkona, terasa, parkirališta, bazena, cisterni, podruma, temelja te ostalih građevinskih konstrukcija i dilatacija te za zaštitu betonskih konstrukcija od negativnog djelovanja morske vode, agresivnih atmosferilija i soli te karbonizacije betona.

Upotreba

  • Hidroizolacija kupaonica
  • Hidroiizolacija balkona i terasa
  • Hidroizolacija betonskih objekata u zemlji, u uvjetima pozitivnog ili negativnog tlaka
  • Hidroizolacija rezervoara i bazena za plivanje
  • Zaštita betonskih konstrukcija od negativnog djelovanja morske vode, agresivnih atmosferilija i karbonizacije betona

Prednosti

  • Jednostavna i brza aplikacija
  • Mogućnost nanošenja na postojeće podloge
  • Optimalna prionjivost na različite vrste podloga
  • Na proizvod se direktno lijepe keramičke pločice
  • Premoštava pukotine na podlozi do 2 mm

Galerija