Akwalastik 1.0

Jednokomponentni polimercementni hidroizolacijski premaz

AKWALASTIK 1.0 je  jednokomponentni fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz. Miješa se s vodom, a rad s njim je maksimalno pojednostavljen i ubrzan. 

Upotreba

  • hidroizolacija kupaonica i wc-a
  • hidroizolacija manjih balkona i terasa
  • hidroizolacija betonskih konstrukcija u zemlji
  • prekid kapilarne vlage u temeljima

Prednosti

  • jednokomponentan proizvod (miješa se s vodom)
  • jednostavna i brza aplikacija
  • mogućnost nanošenja na postojeće podloge
  • optimalna prionjivost na različite vrste podloga
  • keramičke pločice se lijepe izravno na Akwalastik 1.0 (u fleksibilnom ljepilu)

Galerija