AKWABAND ARM ELAST 12.0

Brtveća visoko elastična hidroizolacijska traka za ojačanje

AKWABAND ARM ELAST 12.0 je visoko elastična traka za brtvljenje i ojačanje hidroizolacijskih premaza na spojevima i pukotinama

Upotreba

  • brtvljenje i ojačanje hidroizolacijskih premaza na spojevima i pukotinama u visokogradnji

Prednosti

  • jednostavna ugradnja
  • izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
  • kompatibilnost sa svim građevinskim materijalima

Galerija