Zaštitne i dekorativne boje

Elastična boja specijalno formulirana za postizanje visoke fleksibilnosti i odlične otpornosti na agresivne atmosferske elemente. Kada se osuši stvara elastični hidroizolacijski film kojim se zatvaraju mikropukotine na fasadi, a zadržava se odlična paropropusnost.